Management Training,
Assessment center

Jedná sa o zážitkovú metodiku s efektívnosťou učenia s dlhodobým dopadom. Kladieme dôraz na prepojenie netradičnej skúsenosti s každodennou praxou. Prírodné prostredie a nekonvenčné vedenie tréningu pomáha citlivo uvoľňovať emócie dáva možnosť otvárať a riešiť aj problematické témy.

Radi vám pripravíme individuálnu ponuku na tento teambuilding. Neváhajte nás kontaktovať.

Radi vám pripravíme ponuku na mieru

Vyžiadať cenovú ponuku / zaslať dotaz

Pre koho je program určený

 • Firmy a organizácie, ktoré hľadajú nevšednú formu teambuldingu, chcú zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v rámci tímu.

Na čo sa môžete tešiť

 • atraktívny teambuildingový program na mieru,
 • ubytovanie v luxusných 3* chatách, každá izba s vlastnou kúpeľňou a wc,
 • stravovanie formou raňajok, polpenzie alebo plnej penzie,
 • profesionálni inštruktori,,
 • domácka atmosféra a zázemie našich chát,
 • ihrisko pre deti a športové ihrisko v areáli chaty,
 • herňa (stolný futbal, šípky, spol. hry) a spoločenská miestnosť v chate,
 • neobmedzený wifi internet.

 

 

Náš prístup

Pracujeme so zážitkovým programom, ktorého priebeh následne tréneri facilitujú v skupine s cielom získania čo najreálnejších skúseností prevediteľných do pracovnej praxe účastníkov.

Program šijeme na mieru konkrétnym potrebám daného týmu, i jednotlivcov preto sú jeho konkretizácia a doladenie možné až po osobnej analýze potrieb týmu, a spoločnom odsúhlasení cieľov tréningu.

Dizajn (obsah, forma, dynamika) tréningu zaručuje maximálnu podporu učenia.

Naše tréningy charakterizuje tiež:
• Ľudský prístup trénerov
• Organizačná profesionalita
• Prepojenie s osobným rozvojom
• Flexibilita

Základná orientácia v oblasti zážitkového vzdelávania

Vzdelávacie zážitkové programy zahŕňajú škálu možných činností a cieľov. Najvšeobecnejším pojmom tejto vzdelávacej oblasti je pojem tréning, V oblasti zážitkového vzdelávania tiež známy pod pojmom outdoor tréning. ( aj keď ide o kombináciu času tráveného vo vonkajšom -outdoor i vnútornom - indoor prostredí. Prírodné, vonkajšie prostredie prirodzene vytvára neformálnu atmosféru, a poskytuje reálne podmienky pre modelové situácie )
Pre profesionálnu vzdelávaciu prax má praktický význam podrobnejšie delenie celej oblasti na základe vzťahu: (A)- úrovne a množstva odbornej práce a (B) - intenzity intervencie do štruktúry osobnosti

Náš postup

I. Na základe osobného stretnutia zisťujeme tréningové potreby tímu a očakávania zadávateľa, spoločne formulujeme ciele tréningu.
II. Vypracujeme konkrétny návrh programu – prispôsobujeme tréningové aktivity, i miesto tréningu.
III. Flexibilne reagujeme na pripomienky zadávateľa.
IV. Priamo na tréningu pracujeme s konkrétnymi očakávaniami všetkých účastníkov a flexibilne sa ich snažíme naplniť v rámci sledovania vytýčených cieľov.
V. Po tréningu s určitým časovým odstupom, sledujeme aplikáciu tréningových výstupov do pracovnej praxe účastníkov, a navrhujeme ďalšie kroky vzdelávacieho procesu.

Po spoločnom presnom stanovení cieľa tréningu definujeme metodiku a prostriedky, ktoré budeme využívať. Jasne vymedzíme programovú oblasť, spracujeme dramaturgiu a predložíme vám scenár tréningu, v ktorom nájdete v čase popísané jednotlivé dielčie aktivity, ich popis a výstupy.

Základná orientácia v oblasti zážitkového vzdelávania

Vzdelávacie zážitkové programy zahŕňajú škálu možných činností a cieľov. Najvšeobecnejším pojmom tejto vzdelávacej oblasti je pojem tréning, V oblasti zážitkového vzdelávania tiež známy pod pojmom outdoor tréning. ( aj keď ide o kombináciu času tráveného vo vonkajšom -outdoor i vnútornom - indoor prostredí. Prírodné, vonkajšie prostredie prirodzene vytvára neformálnu atmosféru, a poskytuje reálne podmienky pre modelové situácie )
Pre profesionálnu vzdelávaciu prax má praktický význam podrobnejšie delenie celej oblasti na základe vzťahu: (A)- úrovne a množstva odbornej práce a (B) - intenzity intervencie do štruktúry osobnostiAko z uvedeného zobrazenia vyplýva, vymedzujeme tým päť oblastí možného pôsobenia. Každá oblasť má svoje ciele, ktoré uľahčujú orientáciu v problematike. Najčastejšie sa v slovenských firmách uplatnia tieto tri oblasti:

Fun

Je oblasťou, ktorá buduje a posilňuje vzťahy zadávateľa k účastníkom a medzi účastníkmi navzájom.
Je charakteristická neobvyklými, skôr zábavnými aktivitami a súťažením. Akcie sú veľmi dobre pripravené a dielčie aktivity presne načasované. Ide nám o vytvorenie priateľského pozitívneho vzťahu. Inštruktori nevystupujú ako zabávači. Snažia sa profesionálne usmerňovať - facilitovať - skupinu i celý proces tak, aby si účastníci prakticky zábavu vytvárali sami. Inštruktori chronologicky radia vhodné aktivity, uvádzajú úlohy, vytyčujú hranice, podporujú účastníkov, zaisťujú fyzickú a psychickú bezpečnosť. Je to „zábava na úrovni“.

Výhody programu Fun:
- v krátkom časovom úseku dokáže vytvoriť priateľskú atmosféru medzi kolegami, prelomiť bariéry
- prináša aktívnu zábavu ktorej tvorcom je každý účastník a poučenie bez mentorovania
- podporuje tvorivosť a aktívny životný štýl
- výsledkom je zlepšenie atmosféry na pracovisku a vzájomných vzťahov

Rezervy programu Fun:
- program nedovolí otvoriť a riešiť problém v tíme, zostáva na povrchu
- krátka časová plocha a charakter programu neumožní hlbšie pracovať so spätnou väzbou

Management training

Vodcovstvo – Firemná kultúra – Emočná inteligencia – Komunikačné zručnosti – Tímová spolupráca – Psychický tréning – Motivácia – Predajné al. Manažérske zručnosti

V tejto oblasti trénujeme definované vedomosti, zručnosti, modely správania, jednania, postoje a hodnoty. Realizácia má podobu viacdenných tréningov mimo sídla zadávateľa, zvyčajne v hoteli alebo horskej chate primeranej úrovne v inšpirujúcom prírodnom prostredí. Ak má byť tréning účinný, mal by trvať minimálne 2-3 dni.

Výhody programu MT:

- tréning zručností je umocnený zážitkovou metodikou a tým sa dosahuje efektívnosť učenia s dlhodobým dopadom
- program pracuje so spätnou väzbou a manažérskymi modelmi, čím prepája netradičnú skúsenosť s každodennou praxou
- prírodné prostredie a nekonvenčné vedenie tréningu pomáha citlivo uvoľňovať emócie dáva možnosť otvárať a riešiť aj problematické témy
- čím dlhšia je časová plocha, tým viac do hĺbky sa v danej oblasti dá ísť, najmä ak je potrebné otvárať citlivú problematiku

Rezervy programu MT:

- tréning neanalyzuje vlohy a schopnosti každého člena tímu samostatne, sústreďuje sa na tím ako celok

Assessment center

V tejto oblasti diagnostikujeme, vytvárame hodnotenia, doporučenia, návrhy a závery (výber zamestnancov na vedúce pozície, vyhľadávanie ľudí s vhodnými vlohami a schopnosťami). Program zvyčajne uskutočňujeme v domácom prostredí zadávateľa s kombináciou outdoor tréningu v prírodnom prostredí. Trvá 3 a viac dní, časť z programu môže byť zasadená do pracovného procesu.

Výhody programu AC:

- metóda kombinuje kvalitatívne metódy hodnotenia (vonkajšie hodnotenie skupiny zo strany lektorov a pozorovateľov) a kvantitatívne metódy hodnotenia (diagnostické testy)
- tradičné metódy AC sú doplnené outdoorovými aktivitami, ktoré umožňujú testovanie kandidátov zo širšieho uhla pohľadu
- zároveň zážitková metóda umožňuje kandidátom uvoľniť sa, zbaviť sa stresu z testovania a prejaviť sa v prirodzenejšej polohe
- výsledkom je prípadová štúdia vyhodnocujúca každého kandidáta s odporučeniami podľa požiadaviek zadávateľa

Rezervy programu AC:

- vzhľadom na samotný charakter programu (assessment), spravidla sa nepodarí dosiahnuť takú uvoľnenú a bezprostrednú tímovú atmosféru ako pri teambuildingu, pocit z toho „byť testovaný“ môže niektorým probandom brániť prežívanie zážitkových aktivít naplno a tým sa atmosféra neuvoľní až do takej miery ako pri tréningových programoch

Lektori

MUDr. Martin Ondrejkovič

Absolvent lekárskej fakulty UK, Bratislava, odbor Psychiatria. Nezávislý tréner , facilitátor konzultant v oblasti HR, terapeuta a kouč.
Referent Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, supervízor operátorov OS ZZS SR.
Inštruktor lanových aktivít I. a II. triedy, s ukončeným výcvikom v poradenstve a psychoterapii centrovanom na klienta – PCA /tzv. rogeriánsky výcvik/ Akreditovanom MŠ SR.
Šypecializuje sa na témy: Vedenie ľudí a tímov, Motivácia, Situačné vodcovstvo, Management zmeny, Osobná efektivita, Riešenie konfliktov, Efektívna komunikácia a Tímová spolupráca.

Profesionálne spolupracuje so vzdelávacími organizáciami : ADDA Consultants s.r.o.,
MC-Triton s.r.o., Assessment systems s.r.o, Armstrong competente Consulting s.r.o, 313 s.r.o. Mega education s.r.o., Adamas
a občianskymi združeniami : PRIMA, ORBIS INSTITUTE, Prázdninová škola Lipnice Outward bound ČR, PROVIDA

K jeho kllientom patria : SPP, DELL; T-Mobile; Slovenské cukrovary; Holcim; COOP Jednota ; Microsoft; Slovak Telekom ; Johnson Controls ; ZP Dôvera
Emerson Electric Slovakia ; T-Systems Slovakia ; SPP, ZSE , Nay, Aegon, SLSP, VÚB, ČSOB, Unicreditbanka ,Tatrabanka, Zatopek Consulting, ESET

Mgr.Art Lucia Ondrejkovič Obenau

Magistra umení, absolventka Vysokej Školy Múzických Umení odbor bábkoherectvo a medzinárodných štúdií International People’s College, Helsingor v Dánsku. Certifikovaná inštruktorka zážitkových aktivít v prírode , masérka thajských a ayurvédskych masáží. S ukončeným výcvikom Facilitácie kontaktu a podporujúcej interakcie, (PCA Inštitút Ister Bratislava) rozvíjajúca sa v Arteterapii, Rytmike a Muzikoterapii, v Integrácii procesovej práce v systemických štruktúrach, a v rozprávaní manažerských príbehov.
Nezávislá trénenrka, facilitátorka a HR konzultantka umelecky spolupracujúca s Festivalmi : “Hory a mesto” festival horského fimlmu a dobrodružstva, a Medzinárodným filmovým festivalom Bratislava.
Vo vzdelávaní sa špecializuje na témy Efektívna a Asertívna komunikácia, Tímová spolupráca, Tímové riadeniePrezentačné zručnosti,Rozvoj tvorivosti, Tréning trénerov, Riešenie konfliktov, Predajné a Manažerské zručnosti, Manažment zmeny.

Profesionálne spolupracuje so vzdelávacími organizáciami : Armstrong Competence Consulting s.r.o, 313 s.r.o. Mega education s.r.o., Adamas, ADDA Consultants s.r.o., Assessment systems s.r.o, Gestus training house s.r.o, Projectoutdoor Slovakia s.r.o, Inspira s.r.o, a Magion Praha s.r.o,
a občianskymi združeniami : ORBIS INSTITUTE, Prázdninová škola Lipnice Outward bound ČR, Detské múzeum , Komunitné centrum Kopčany, Ars nova združenie, Hory a Mesto o.z.,

K jej klientom patria : Microsoft,SPP, T-Mobile; Holcim; COOP Jednota ; Slovak Telekom ; Johnson Controls ; Emerson Electric Slovakia ; Osram, AHOLD Retail Slovakia
Alcatel Slovakia, Nokia Slovakia, Tempest,Schering-Plough, Bayer,Julius Meinl, Komunitná nadácia Bratislava ,Allianz SP, Lugera & Maklér
IOM, Topvar, DHL, ACCENTURE, DeLUX –SM, Lehor , T-Systems Slovakia ; ZSE ,Nay, SLSP, VÚB, , Zatopek Consulting, ESET, HP, Arcelor Mittal Gonvari, British International School Bratislava  

Referencie

Už niekoľko desiatok firiem bolo spokojných s našimi službami a s viacerými firmami sa stretávame takmer pravidelne každým rokom. Bude nám potešením privítať aj vás na našich chatách.

Napísali nám

Dobry den p. Chrapciak,
Kedze sme sa nerozlucili osobne, chceli by sme Vam aspon takto mailom podakovat za chvile, ktore sme u vas stravili. Dakujeme za super program (pozdravujeme aj instruktorov Petra a Janka), za uzasne jedlo, perfektne ubytovanie a nadherne prostredie. Vsetkym sa nam velmi pacilo

Za Adient Team Zuzana K.

Pán Chrapčiak!
Ďakujem Vám za krásne prostredie, ktoré ste nám vytvorili a poskytli, a tiež za starostlivosť a milé prijatie. Máte to veľmi pekné a moc sa nám všetkým u Vás páčilo!! Želám dobrých klientov a nech sa Vám darí! Pozdravujem aj Vašu manželku, ktorá je veľmi príjemná a milá!
Do videnia! S pozdravom,

Danica B.

Dobrý deň,
Rada by som Vám poďakovala za krásne strávený weekend na Vašej chate Uhorčík. Cítili sme sa výborne, ubytovanie je krásne, celá chata je veľmi pekne zariadená, čistučká, je v nej príjemné teplo a prasiatko, ktoré ste nám dali pripraviť bolo úžasné, dojedáme ho ešte teraz doma. Budem vás odporúčať a určite sa k Vám vrátime aj v letných, jarných alebo jesenných mesiacoch. S pozdravom,

Iveta I.

Hodnotili všetci a zo škály 0 až 10 /pričom desať bol top - to najlepšie/ ste "obdržali takmer vo všetkých prípadoch tú desiatku. Blahoželám Vám.

Lenka V.

Este raz Vam chceme podakovat za skvelu svatbu aku ste nam pomohli urobit a za Vasu pomoc.

Lenka a Jiri M.

Este raz Vam vsetkym chcem podakovat za uzasny tabor. Danko mi o nom rozpraval az po Liptovsky Hradok.... On nechce byt ako Peter Sagan - lebo ze taky nikdy nebude, ale chcel by byt ako jeho treneri - zjavne ste na neho urobili dobry dojem.

Dana T.

Ako spokojný rodič vyslovujem veľké ďakujem celému Kempu Petra Sagana:-)

Sylvia B.

Pobyt u Vás nám priniesol veľa radosti. Do Terchovej sme pricestovali dvaja, ale od Chrapčiakov sme do Prahy cestovali už traja. Budúci rok sa k Vám zas vrátime aj s drobcom.

Ďakujeme, rodina R.

Vážený pán Chrapčiak,
v úvode sa chcem ešte raz poďakovať za výborné zvládnutie celej našej akcie, Vaše zariadenie je nádherne, funkčne a plne vybavené pre firemné akcie takého rozsahu, ako sme požadovali. Nad rámec je Vaša ochota a kvalita poskytnutých služieb, ako aj vynikajúca strava. Ohlasy od mojich kolegov boli len v superlatívoch. Ešte raz vďaka, radi sa k Vám vrátime.

Silvia B., referent obchodu, WALMARK, s.r.o.

Dobry den,
chcela by som Vam podakovat za prijemne stravene dva dni u Vas. Ohlasy od kolegov boli velmi dobre. Dakujem za spolupracu.
S pozdravom

Mgr. Alexandra L., projektový koordinátor Kancelária projektového a programového riadenia, Poštová banka, a.s.

Príjemné popoludnie, pán Chrapčiak,
Za všetkých ďakujem za skvelý víkend.
Môžem tlmočiť len spokojnosť, určite sa ešte uvidíme :-)
S pozdravom

Ing. Mária B., riaditeľka oblasti, Slovenská sporiteľňa a.s.

To my bychom chtěli poděkovat Vám za nádherný čas, za krásné ubytování a za příkladnou péči. Od počátečního objednání přes stravování a doplňkové služby běželo vše jako na drátkách. ... Jednoduše řečeno, cítili jsme se u Vás jako doma a vřele doporučujeme Vaše služby dalším zájemcům. Do budoucnosti Vám přejeme hodně úspěchů a mnoho dalších spokojených rekreantů.

Jiří V., Strategic Risk Management, Slovenská sporiteľňa, a. s.

Kolegovia boli velmi spokojni. Opat raz Vam velmi dakujem.

Maria H., Event Manager EMEA, ESET, spol. s r.o.

Chcel by som Vam podakovat za prijemne ubytovanie a perfektnu stravu. Tak ako minuly rok aj teraz sme boli velmi spokojni :-). Chata je stale velmi pekna a vyzaruje z nej pohoda. Co sa jedla tyka, myslim, ze vsetci boli nadmieru spokojni a napratali si brucha az nevladali resuscitovat:-). Verim, ze spolupraca je obojstranne prospesna, a ze budeme moct rovnako spolu pokracovat aj dalsie roky.

Michal B., hiking.sk

...ďakujem, bolo u Vás veľmi príjemne a pekne.

Miloš D., Riaditeľ obchodnej siete, Home Credit Slovakia, a.s.

Posielam Vám veľkú pochvalu z Fira. Veľmi sa nám u Vás páčilo, všetko bolo super. ... Ešte raz ďakujem za super víkend.

Ing. Eva Z., FIRO-tour s.r.o.

Dobrý deň prajem milá pani Chrapčiaková, ďakujem za recepty, preposlala som účastníkom „zájazdu“ lebo veľmi chutili. Som zvedavá či sa mi to tak famózne podarí ako Vám. Ďakujeme Vám za starostlivosť a príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Miroslava Ž., generálne riaditeľstvo, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Dobry den pan Chrapciak, Este raz vam chcem podakovat za teambuilding, bol to pre vsetkych zazitok. Prosim tlmocte moje podakovanie dalej. Dufam ze sme chatu zanechali v dobrom stave.

Stanislava M., Groupage manager, GEFCO SLOVAKIA

Posielame poďakovanie nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska a Litvy. Výborné ubytovanie, krásne chaty, chutná pravá slovenská strava, všade prvky slovenskej tradície a ľudovej tvorivosti, už i v názvoch chát :) Nemohli sme nájsť lepšie miesto na reprezentáciu Slovenska v našej nadnárodnej spoločnosti. To všetko okorenené varením guláša s full servisom a perfektným team buildingom v okolitých osadách. Počasie nás nedostalo, ale dostala nás všetkých neopakovateľná atmosféra pri Terchovskej muzike! Ďakujeme!

Mgr. Perla G., General Manager, DINERAS SLOVAKIA, s.r.o.

Ubytovanie v chatách a služby

Domáca kuchyňa

Varíme chutné jedlá, tradičné aj špeciality. Raňajky podávame formou švédskych stolov. Stravu podávame aj formou polpenzie alebo plnej penzie.

Radi vám pripravíme ponuku na mieru

Vyžiadať cenovú ponuku / zaslať dotaz

Pre koho je program určený

 • Firmy a organizácie, ktoré hľadajú nevšednú formu teambuldingu, chcú zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v rámci tímu.

Na čo sa môžete tešiť

 • atraktívny teambuildingový program na mieru,
 • ubytovanie v luxusných 3* chatách, každá izba s vlastnou kúpeľňou a wc,
 • stravovanie formou raňajok, polpenzie alebo plnej penzie,
 • profesionálni inštruktori,,
 • domácka atmosféra a zázemie našich chát,
 • ihrisko pre deti a športové ihrisko v areáli chaty,
 • herňa (stolný futbal, šípky, spol. hry) a spoločenská miestnosť v chate,
 • neobmedzený wifi internet.
© 2024 Rezort Uhorčík ***, Terchová.
Tvorba webstránok: Intensic
Nájdete nás aj tu: YouTube, Facebook, Instagram
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Zatvoriť
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Skryť Ikona Zatvoriť
Máte otázku ohľadom ubytovania, chcete vedieť, či je voľný termín?

Vaše meno: *

Váš e-mail: *

Váš telefón: *

Vaša otázka: *