Zámok Bojnice

Zámok BojniceZámok Bojnice patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Zámok Bojnice stojí na travertínovej kope nad mestom. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva.

História zámku

Pôvodne bol hradom dreveným a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne v priebehu 13. storočia bol zámok Bojnice budovaný z kameňa ako majetok rodu Poznanovcov.

Koncom 13. storočia sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky a hrad mu patril do roku 1321. Po Matúšovi Čákovi sa v Bojniciach v 14. a 15. storočí vystriedali ako majitelia ďalšie šľachtické rody - Gilethovci, Leustachovci, Noffryovci.

V roku 1489 kráľ Matej Korvín daroval bojnický hrad spolu s panstvom svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. Po smrti kráľa Mateja sa hradu zmocnili  Zápoľského vojská a obývali ho až do roku 1526.V roku 1527 daroval kráľ Ferdinand I. hrad Alexejovi Thurzovi. Thurzovci hrad upravili a prestavali na pohodlné renesančné sídlo. Pôvodný gotický hrad dostal takto charakter renesančného zámku s rovnako vysokými obytnými budovami  zoskupenými okolo vnútorného nádvoria.

Po vymretí rodu Thurzovcov (v roku 1636) hrad opäť pripadol korune. O rok neskôr v roku 1637 dal cisár Ferdinand III. bojnické panstvo Pavlovi Pálfimu do zálohy za dvestotisíc zlatých. V roku 1643 dostali Pálfiovci Bojnický hrad do dedičnej držby. V Bojniciach znovu zavládol stavebný ruch a hrad dostal barokovú podobu. Stavebná aktivita na hrade utíchla koncom 17. storočia. Jeho podoba sa v priebehu 18. a 19. storočia podstatne nezmenila.

Po dlhšom období stagnácie a úpadku získal bojnické panstvo s hradom v roku 1852 jeho posledný šľachtický majiteľ - gróf Ján František Pálfi. Gróf Pálfi sa rozhodol prestavať hrad na romantický zámok. Ako vzor použil francúzske gotické hrady z údolia rieky Loiry, pápežský palác v Avignone, gotické tirolské hrady i ranú renesančnú taliansku architektúru.

Gróf Pálfi sa jej úplného dokončenia nedožil, zomrel vo Viedni 2.júna 1908 ako starý mládenec. Pretože nemal priamych dedičov, čoskoro po jeho smrti vypukli spory medzi príbuznými o dedičstvo. V roku 1923 bola uzavretá priateľská dohoda medzi dedičmi grófa Pálfiho a československým štátom, v ktorej boli určené zbierky, ktoré nebudú predmetom dražieb. Dražby umeleckých zbierok grófa Pálfiho sa uskutočnili v rokoch 1924 - 1926.Architektom neogotickej prestavby bol Jozef Hubert. No architekt sa zjavne stal iba nástrojom v rukách svojho zákazníka s vysoko vycibreným umeleckým vkusom. Sám Pálfi kreslil, navrhoval a riadil všetky práce. Táto posledná neogotická prestavba trvala 22 rokov (1889 - 1910). V roku 1939 zámok Bojnice a pozemky k nemu patriace kúpila firma Baťa. Po vojne, na základe Benešových dekrétov pripadol jej majetok štátu. Od roku 1950 je v zámku definitívne umiestnené múzeum, ktoré je dnes súčasťou Slovenského národného múzea.

 

Otváracie hodiny Zámok Bojnice

Počas sezóny v období od 1.mája do 30. septembra 9:00 – 17:00 h.
Mimo sezóny v období od 1. októbra do 30. apríla 10:00 – 15:00 h.

Otvorené denne okrem pondelka.
V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.

Vstupné do expozícií

Dospelý 1 osoba 6,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 3,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 0,80 € 

Trvanie prehliadky – 75 minút
Minimálny počet návštevníkov je 10 osôb. V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 10 osôb.
Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom.

Na denné prehliadky poskytuje múzeum zľavy držiteľom kariet ZŤP a ZŤP-S

Nočná prehliadka

Dospelý 7,50 €
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august 5,50 €

Trvanie prehliadky – 90 minút
Minimálny počet návštevníkov je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 dni pred plánovaným termínom.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Príplatky ku vstupnému
Za použitie fotoaparátu 2 €
Za použitie videokamery 5 €
Za lektorský výklad v cudzom jazyku okrem anglického a nemeckého za 1 výpravu 13,30 €

Výklad v anglickom a nemeckom jazyku je počas celého roka bez poplatku.
Za výklad v ostatných jazykoch účtujeme poplatok 13,30 €.
Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.
Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru. Podrobnosti v sekcii Kalendár podujatí.

 Viac informácií: http://www.bojnicecastle.sk

Zámok Bojnice - hore

Späť na Hrady, zámky, múzeá

© 2024 Rezort Uhorčík ***, Terchová.
Tvorba webstránok: Intensic
Nájdete nás aj tu: YouTube, Facebook, Instagram
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Zatvoriť
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Skryť Ikona Zatvoriť
Máte otázku ohľadom ubytovania, chcete vedieť, či je voľný termín?

Vaše meno: *

Váš e-mail: *

Váš telefón: *

Vaša otázka: *